Thứ Hai , 29 Tháng Tám 2022

Tag Archives: Ông Lý Xương Căn

Hậu duệ của vua Lý Thái Tổ làm đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là nhiệm kỳ thứ 2 ông Lý Xương Căn đảm nhận chức vụ này. Trong thời gian là Đại sứ du lịch Việt Nam, ông Lý Xương Căn đã luôn nỗ lực, hoạt động tích cực, thường xuyên góp phần duy trì và thu hút ngày càng nhiều khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam. du lịch Việt …

Read More »